Reglene har som hensikt å sette visse begrensninger på bergingskulturen på kjellerne. Dette er en avtale mellom alle kjellerne som driftes av linjeforeningene ved NTNU.

1. Hvem kan det berges fra:

a. Det skal kun berges fra kjellerne på Moholt og Tyholt som er tilknyttet linjeforeningene ved NTNU.
b. All berging fra andre lokaler / personer er å betrakte som stjeling, og har ingenting med bergingen mellom kjellerne å gjøre.

2. Hva kan berges:

a. Pyntegjenstander, f. eks skilt, dekorasjoner.
b. Annet som ikke er vitalt for den daglige driften.

3. Hva kan ikke berges:

a. Gjenstander som er vitale for den daglige driften:

i. Dører

ii. Brannslukningsapparat

iii. Brannvarslere

iv. Elektronikk

v. Sperrerist

vi. Sofaputer

vii. Alkohol

viii. Høytalere

ix. Alt som er i tilknytning til toalett lokalet(dvs. lamper, speil, dolokk o.l)

x. Andre gjenstander som betraktes som vitale for den daglige driften.

b. Berging av disse gjenstandene er å betrakte som stjeling og skal ikke forekomme.

4. Hvordan skal berging foregå:

a. Blir bergeren(e) tatt mens den / de forsøker å berge en gjenstand skal bergingen avsluttes og gjenstanden(e) den / de personene forsøkte å berge skal leveres tilbake. Bergingen på den kjelleren skal da avsluttes av den / de aktuelle personen(e).
b. Hvis bergeren(e) blir oppdaget før den / de er tilbake på sin egen kjeller skal gjenstanden(e) leveres tilbake.
c. Blir du tatt er det ikke tillat å gjemme unna gjenstanden(e)
d. Blir du tatt er det ikke tillat å løpe fra de ”ansatte”.

5. Tilbakelevering:

a. Gjenstander som har blitt berget skal leveres i lik eller bedre stand enn det de var i da de ble berget (her er det lov å være kreativ).
b. Har bergede gjenstander kommet inn på bergerens kjeller, må ikke gjenstanden(e) leveres tilbake samme kveld.
c. Bergingskjelleren kan holde på den bergede gjenstanden i inntil en måned.
d. Blir det forespurt om hvilken kjeller som har en eller flere bergede gjenstander, er kjellersjefen pliktig til å svare og å ha oversikt.
e. Når henting av bergede gjenstander skal forekomme er opp til kjellerne selv å avtale, men det skal senest være mulig å hente gjenstandene innen én uke etter bergingen har forekommet.
f. Hvis det ikke er blitt etterspurt, kan det leveres på O’stor kjellerfest.