90-tallet

Sammenslåingen av NTH og Den allmennvitenskapelige høgskolen i 1996 hadde neppe så mange praktiske konsekvenser for Nabla og den jevne fysikkstudent, utenom en noe snurt følelse og litt større variasjon av professorer. En større hendelse var at linjen for teknisk fysikk året etter ble avviklet til fordel for dagens studieprogram fysikk og matematikk. Skulle man etter dette bli teknisk fysiker var man nå nødt til å motstå fristelsen studieretningene i Biofysikk og medisinsk teknologi og Industriell matematikk utgjorde.

1995 tok noen musikalske Nabla-ildsjeler initiativet til et Nablakorps. Korpsets navn var Maxwells Muntre Musikanter, og de Muntre spilte på flere av Nablas arrangement. Kjelleren stod fortsatt sentralt, og Nabla tjente nå mange av sine penger gjennom stensilkomiteen som solgte kompendier og løsningsforslag.

Ivar Svare ble Deus , Åretur og fadderopplegget grodde seg fast. Derimot fikk Nabladet seg en støkk. Mot slutten av 90-tallet var det færre skrivelystne i foreningen. noe om resulterte i en midlertidig stans i publiseringen mellom 1997 og 2003.