Det var mørke tider i riket. Krig og okkupasjon rådet. Men der fantes også lys. et lys som kun lot seg forklare med ærede Maxwells likninger. Fellesoperatoren disse likningene kjenner vi alle. Her følger Nablas historie de første 70 år.