Møtereferater

Denne siden inneholder møtereferater fra styremøter i Nabla, og fra Nablas årlige Store Kanoniske Ensemble.

Møtereferater fra 2021.

Styremøte 04.02.2021
Styremøte 11.02.2021
Referat SKE 2021
Styremøte 21.01.2021
Styremøte 28.01.2021
Styremøte 14.01.2021
Styremøte 09.01.2021