PostKom

PostKom består av Nablakomponenter med minst to års erfaring i linjeforeningen. Formålet med komiteen er å bidra med ekstra erfaring i en forening med hyppig utskiftning, bistå i oppgaver som faller utenfor de øvrige komiteene og gjennomføre egne prosjekter som de anser som nyttige for Nabla. Komiteen observerer styremøtene og forsøker å få en helhetlig oversikt over foreningen for å bidra best mulig der det trengs. PostKom er også et organ komponenter kan bruke dersom de har forslag, ønsker og eventuelle klager som har med Nabla å gjøre. Ønsker du å bli med i PostKom, kan du sende inn et motivasjonsbrev som vil bli behandlet fortløpende. Henvendelser, spørsmål og søknader sendes til postkom@nabla.ntnu.no.