Styret

nabla@nabla.ntnu.no

Med unntak av Det Store Kanoniske Ensemble er styret Nabla sitt øverste organ, med leiaren i spissen. Styret sin jobb er å sørgje for den daglege drifta av foreininga. Fleire av styremedlemmane er òg leiarar for Nabla sine underkomitéar, og styret fungerar da som samlingspunktet for heile organisasjonen. Styret består per dags dato av 10 medlemmar.

avatar
Martin Johnsrud

Bedkomsjef - Leder av bedriftskontakten Nabla

avatar
Andreas Hennig

Redaktør

avatar
Anders Hoel

Nestleder

avatar
Magnus Wølneberg

Faddersjef/sekretær

avatar
Frederick Nilsen

Økonomiansvarlig

avatar
Nora Antonsen

Arrangementsjef

avatar
Veronica Nordlund

Ambassadør