Styret

nabla@nabla.ntnu.no

Med unntak av Det Store Kanoniske Ensemble er styret Nabla sitt øverste organ, med leiaren i spissen. Styret sin jobb er å sørgje for den daglege drifta av foreininga. Fleire av styremedlemmane er òg leiarar for Nabla sine underkomitéar, og styret fungerar da som samlingspunktet for heile organisasjonen. Styret består per dags dato av 10 medlemmar.

avatar
Nina Salvesen

Leder, leder@nabla.ntnu.no

avatar
Camilla Idina Elvebakken

Nestleder nestleder@nabla.ntnu.no

avatar
Niels Henrik Aase

Sekretær/faddersjef, sekretaer@nabla.ntnu.no

avatar
Ella Frederika Johnsen

Økonomiansvarlig, kasserer@nabla.ntnu.no

avatar
Anders Rokne

Leder av Bedriftskontakten Nabla, bedriftskontakt@nabla.ntnu.no

avatar
My Tam Lam

Arrangementsjef, arrsjef@nabla.ntnu.no

avatar
Silje Anfindsen

Kjellersjef, kjellersjef@nabla.ntnu.no

avatar
Thorvald Ballestad

Websjef, websjef@nabla.ntnu.no

avatar
Even Stephansen Kjemsås

Redaktør, redaktor@nabla.ntnu.no

avatar
Håkon Holte

Ambassadør, ambassador@nabla.ntnu.no