Styret

nabla@nabla.ntnu.no

Med unntak av Det Store Kanoniske Ensemble er styret Nabla sitt øverste organ, med leiaren i spissen. Styret sin jobb er å sørgje for den daglege drifta av foreininga. Fleire av styremedlemmane er òg leiarar for Nabla sine underkomitéar, og styret fungerar da som samlingspunktet for heile organisasjonen. Styret består per dags dato av 10 medlemmar.

avatar
Martine Lysebo

Leder, leder@nabla.ntnu.no

avatar
Helena Koch Haugane

Jubsjef jubileumssjef@nabla.ntnu.no

avatar
Jørgen Nilsen Riseth

Sekretær/faddersjef, sekretaer@nabla.ntnu.no

avatar
Lise Eder Murberg

Økonomiansvarlig, kasserer@nabla.ntnu.no

avatar
Magnus Halvor Hallaråker

Arrangementsjef, arrsjef@nabla.ntnu.no

avatar
Emma Elisabeth Farstad Cherrie

Kjellersjef, kjellersjef@nabla.ntnu.no

avatar
Marthe Brevig

Leder av Bedriftskontakten Nabla, bedriftskontakt@nabla.ntnu.no

avatar
Rut Pernille Vatnedal

Ambassadør (educomsjef), ambassador@nabla.ntnu.no

avatar
Andreas Bolstad

Websjef, websjef@nabla.ntnu.no

avatar
Benedikte Emilie Vindstad

Redaktør, redaktor@nabla.ntnu.no