Styret

nabla@nabla.ntnu.no

Med unntak av Det Store Kanoniske Ensemble er styret Nabla sitt øverste organ, med leiaren i spissen. Styret sin jobb er å sørgje for den daglege drifta av foreininga. Fleire av styremedlemmane er òg leiarar for Nabla sine underkomitéar, og styret fungerar da som samlingspunktet for heile organisasjonen. Styret består per dags dato av 10 medlemmar.

avatar
Silje Anfindsen

Leder leder@nabla.ntnu.no

avatar
Anders Hoel

Nestleder nestleder@nabla.ntnu.no

avatar
Magnus Wølneberg

Faddersjef/sekretær sekretaer@nabla.ntnu.no

avatar
Frederick Nilsen

Økonomiansvarlig kasserer@nabla.ntnu.no

avatar
Martin Johnsrud

Bedkomsjef - Leder av bedriftskontakten Nabla bedriftskontakt@nabla.ntnu.no

avatar
Nora Antonsen

Arrangementsjef arrsjef@nabla.ntnu.no

avatar
Ida Tranås Hansen

Kjellersjef kjellersjef@nabla.ntnu.no

avatar
Veronica Nordlund

Ambassadør ambassador@nabla.ntnu.no

avatar
Knut Andre Grytting Prestsveen

Websjef websjef@nabla.ntnu.no

avatar
Andreas Hennig

Redaktør redaktor@nabla.ntnu.no