WebKom

webkom@nabla.ntnu.no

Webkomitéen er ansvarlig for Nablas hjemmeside og servere. Denne hardtarbeidende, kjærlige og sosiale bedriften har ukentlige møter/kodekvelder. Oppdager du en feil eller skulle ønske det var en ny funksjon på Nablaweb er det bare å ta kontakt med webkomitéen på webkom@nabla.ntnu.no eller websjef@nabla.ntnu.no om du kun ønsker websjefens oppmerksomhet. Slik så komitéen ut høsten 2023:

 

avatar
Oskar Feed Jakobsen

Websjef
websjef@nabla.no

avatar
Mikkel Vaaje-Kolstad

Nestleder
Opplæringsansvarlig

avatar
Jonathan Basil Broomfield Kjørlaug

Sosialansvarleg
Økonomiansvarleg

avatar
Jacob Oliver Bruun

Serversjef
Utvikling

avatar
Vemund Aakre

Utvikler
Tillitsvalgt

avatar
Yawar Mahmood

Ex-WebSjef
Ex-Tillitsvalgt

avatar
Amund Eggen Svandal

Ex-Serversjef
Full stack developer

avatar
Amund Soland

Ex-WebSjef
Ex-Sosialansvarlig
Ex-Tillitsvalgt

avatar
Knut Andre Grytting Prestsveen

Ex-Websjef
Ex-Opplæringsansvarlig

avatar
Thorvald Ballestad

Ex-Sosialansvarlig
Ex-Websjef

avatar
Sondre Klyve

Ex-Sosialansvarlig
Ex-Websjef

avatar
Thorbjørn Djupvik

Ex-Websjef

avatar
Lovise Skåland

Utvikling

avatar
Petar Milic

Ex-Opplæringsansvarlig

avatar
Joakim Strand

Utvikler

avatar
Kacper Pawlowski

Utvikler

avatar
Per Ø. Ryjord

Rekrutt