WebKom

webkom@nabla.ntnu.no

Webkomitéen er ansvarlig for Nablas hjemmeside og servere. Denne hardtarbeidende, kjærlige og sosiale bedriften har ukentlige møter/kodekvelder. Oppdager du en feil eller skulle ønske det var en ny funksjon på Nablaweb er det bare å ta kontakt med webkomitéen på webkom@nabla.ntnu.no eller websjef@nabla.ntnu.no om du kun ønsker websjefens oppmerksomhet. Slik så komitéen ut høsten 2021:

 

avatar
Sondre Klyve

Websjef
websjef@nabla.ntnu.no

avatar
Yawar Mahmood

Ex-WebSjef

avatar
Amund Soland

Ex-WebSjef
Sosialt ansvarlig
Tillitsvalgt

avatar
Amund Eggen Svandal

Ex-Serversjef
Full stack developer

avatar
Knut Andre Grytting Prestsveen

Ex-Websjef
Opplæringsansvarlig

avatar
Thorvald Ballestad

Ex-Sosialt ansvarlig
Ex-Websjef

avatar
Jacob Oliver Bruun

Serversjef
Utvikling

avatar
Sveinung Myhre

Utvikling

avatar
Sanne Jamila Olsen

Utvikling

avatar
Lovise Skåland

Utvikling

avatar
Frederick Nilsen

Utvikling

avatar
Tore Braathen

Utvikling

avatar
Sofiya Sianiuta

Rekrutt