WebKom

webkom@nabla.ntnu.no

Webkomitéen er ansvarlig for Nablas hjemmeside og servere. Denne hardtarbeidende, kjærlige og sosiale bedriften har ukentlige møter/kodekvelder. Oppdager du en feil eller skulle ønske det var en ny funksjon på Nablaweb er det bare å ta kontakt med webkomitéen på webkom@nabla.ntnu.no eller websjef@nabla.ntnu.no om du kun ønsker websjefens oppmerksomhet. Slik så komitéen ut høsten 2022:

 

avatar
Thorbjørn Djupvik

Websjef
websjef@nabla.ntnu.no

avatar
Sondre Klyve

Sosialansvarlig
Ex-Websjef

avatar
Yawar Mahmood

Ex-WebSjef
Tillitsvalg

avatar
Amund Soland

Ex-WebSjef
Ex-Sosialansvarlig
Ex-Tillitsvalgt

avatar
Amund Eggen Svandal

Ex-Serversjef
Full stack developer

avatar
Knut Andre Grytting Prestsveen

Ex-Websjef
Opplæringsansvarlig

avatar
Thorvald Ballestad

Ex-Sosialansvarlig
Ex-Websjef

avatar
Jacob Oliver Bruun

Serversjef
Utvikling

avatar
Lovise Skåland

Utvikling

avatar
Petar Milic

Opplæringsansvarlig

avatar
Vemund Aakre

Rekrutt
Tillitsvalgt

avatar
Joakim Strand

Rekrutt

avatar
Fredrik Eriksen

Rekrutt