[Utløpt] Engineer Reservoir Technology

We're 22,000 colleagues in more than 30 countries delivering oil, gas, wind and solar power to 170 million people worldwide. Taking on tough energy challenges is our job. Right now, we're facing an enormous task: supplying the world with the energy it needs, while lowering emissions. We're up for the challenge. Are you?

[Utløpt] Engineer Production Technology

We're 22,000 colleagues in more than 30 countries delivering oil, gas, wind and solar power to 170 million people worldwide. Taking on tough energy challenges is our job. Right now, we're facing an enormous task: supplying the world with the energy it needs, while lowering emissions. We're up for the challenge. Are you?

[Utløpt] 1-2 forskere innen statistisk modellering av geologi og geofysiske data

Det er stor etterspørsel etter Norsk Regnesentrals kompetanse, og vi vil styrke laget ytterligere. Forskningsavdelingen SAND jobber med numeriske modeller for geologiske fenomener. En hovedanvendelse er beskrivelse av porøse bergarter som inneholder hydrokarboner eller kan brukes til å lagre CO2. Andre viktige anvendelser er modellering av grunnvann og løsmasser på land. Hovedutfordringen er å lage numeriske modeller som beskriver realistisk geologi og samtidig stemmer med målte data. En stor del av avdelingens arbeid er knyttet til analysering av seismiske data. Målet er å trekke ut relevant informasjon som sier noe om egenskapene i naturen. Det gjøres ved å kombinere fysikk, geologi og avanserte statistiske metoder og maskinlæring.

[Utløpt] 1-2 forskere innen statistisk modellering og maskinlæring

Det er stor etterspørsel etter Norsk Regnesentrals kompetanse, og vi vil styrke laget ytterligere. Maskinlæring og statistisk modellering er kjernen i systemer for kunstig intelligens. Hos oss vil du ikke bare bruke algoritmene i spennende oppdrag, du får også muligheten til å utvikle dem og forstå dem til bunns. Du vil lære om når tradisjonell statistisk modellering er å foretrekke og når metoder som dyp læring eller XGBoost er best.

[Utløpt] 1-2 forskere innen dyp læring for bildeanalyse og jordobservasjon

Det er stor etterspørsel etter Norsk Regnesentrals kompetanse, og vi vil styrke laget ytterligere. Vi har lang erfaring i bildeanalyse og jordobservasjon, og Norsk Regnesentral var tidlig ute med å utnytte metoder for dyp læring på dette feltet der vi nå har en stor og voksende prosjektportefølje. Her jobber vi spesielt med å utvikle metoder basert på dyp læring for å trekke ut informasjon fra komplekse bildedata for å løse konkrete problemstillinger for privat og offentlig virksomhet. For tiden jobber vi blant annet med «self-supervised learning» og «foundation models» for multimodale data.

Aker Scholarship infomøte

Aker Scholarship deles ut til de som ønsker å ta en master- eller doktorgrad ved noen av verdens ledende universiteter. Stipendet kan søkes av studenter fra alle fagområder. Man vil normalt ikke pådra seg studielån, og det kommer uten bindinger.

[Utløpt] Vil du sette teknologisektoren i Trondheim på kartet og koble studenter og næringsliv sammen?

Workation har som mål å knytte studenter sammen med teknologiselskaper i Trondheimsregionen og nå søker vi etter to studenter som vil være med og drifte prosjektets tredje sesong.

[Utløpt] Fullstack-utvikler til innovativ startup

Apiir er et spennende og voksende startup basert i Trondheim, dedikert til å revolusjonere sykkelindustrien med banebrytende programvare for sykkeltilpasning.

Vis utløpte:

Se stillingsannonser relevant for 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 4. klasse, 5. klasse, industriell matematikk, teknisk fysikk, biofysikk

Se stillingsannonser tagget med admimistrasjon, alumniundersøkelse, alumniundersøkelse, analyse, artificial intelligence, bank, bergen, cern, co2-fangst, control systems, data scientist, deltid, devops, fast stilling, fluidmekanikk, forskning, graduate, internship, intervju, konsulent, konsulent, ledelse, machine learning, måleteknikk, maritim, masteroppgave, mathematics, microsoft azure services, nanoteknologi, oslo, økonomi, partikkelakseleratorfysikk, phd, produktanalyse, programmering, programvareutvikling, python, renewable power, sommerjobb, statistics, stipend, uio, utvikling, webutvikling

Vil du ha stillingsannonsen din her?

Ønsker bedriften din å legge ut en stillingsannonse på denne siden, ta kontakt med Bedriftskontakten Nabla på bedkom@nabla.no. Les mer om bedriftskontakten her.

Studentforskning i fysikk og matematikk

StudForsk