Ref. Nablas lover §11:
> a) Som hederskomponent kan opptas:
>
>En komponent som har bidratt betydelig på ett eller flere områder i Nabla.
>
>b) Som æreskomponent kan opptas:
>
>En komponent som har lagt ned forbilledlig og ekstraordinær innsats på ett eller flere områder i Nabla.
>
>c) Som hederskomponent og æreskomponent er å betrakte bare de som styret etter innspill fra andre nablakomponenter har utnevnt.

### Før 2015

Pål David Blakely (kull 1997/1998)

Henrik Hjemmestad Bjerke (kull 2007)

Lillian Kråkmo (kull 2007)

Kevin Gaze (kull 2009)

Ingvild Lyckander (kull 2009)

### 2015

Utdelt på Nablas Immatrikuleringsball 2015:

[Alexander Edin Varegg](https://nabla.no/wiki/diverse/aereskomponenter/alexander_edin_varegg/)

[Kristoffer Hunvik](https://nabla.no/wiki/diverse/aereskomponenter/kristoffer_hunvik/)


### 2016

Utdelt på Nablas Immatrikuleringsball 2016:

[Petter Evju Skanke](https://nabla.no/wiki/diverse/aereskomponenter/petter_evju_skanke/)


### 2018 Vår

I forbindelse med 75-års-jubileet ble flere komponenter utnevnt til æres- og hederskomponent. Hederskomponent ble en ny tittel som ble lagt til på SKE samme vår.

Utdelt på Nablas 75-årsjubileum :

#### Æreskomponent

[Brynjar Larssen Bakken](wiki:/diverse/aereskomponenter/brynjar-larssen-bakken)

[Marthe Strand Haltbakk](wiki:/diverse/aereskomponenter/marthe-strand-haltbakk)

#### Hederskomponent
[Anne Holst-Dyrnes](wiki:/diverse/aereskomponenter/anne-holst-dyrnes)

[Frøydis Vikestad](wiki:/diverse/aereskomponenter/froydis-vikestad)

[Ida Due-Sørensen](wiki:/diverse/aereskomponenter/ida-due-sorensen)

[Kristoffer Skuland](wiki:/diverse/aereskomponenter/kristoffer-skuland)

[Vegard Josvanger](wiki:/diverse/aereskomponenter/vegard-josvanger)

### 2018 Høst

Utdelt på Nablas Immatrikuleringsball 2018:

#### Æreskomponent

[Siv-Marie McDougall](https://nabla.no/wiki/diverse/aereskomponenter/siv-marie_mcdougall/)

[Martine Lysebo](https://nabla.no/wiki/diverse/aereskomponenter/martine_lysebo/)

[Iver Håkon Brevik](wiki:/diverse/aereskomponenter/iver-brevik) (utdelt etter siste forelesning)
#### Hederskomponent

[Silius Mortensønn Vandeskog](https://nabla.no/wiki/diverse/aereskomponenter/silius_mortensoenn_vandeskog/)

[Benedikte Emilie Vindstad](https://nabla.no/wiki/diverse/aereskomponenter/benedikte_emilie_vindstad/)

[Håkon Mogstad](https://nabla.no/wiki/diverse/aereskomponenter/haakon_mogstad/)

[Helena Koch Haugane](https://nabla.no/wiki/diverse/aereskomponenter/helena_koch_haugane/)

[Øystein Hiåsen](https://nabla.no/wiki/diverse/aereskomponenter/oeystein_hiaasen/)

### 2019 Høst


Utdelt på Nablas Immatrikuleringsball 2019:

#### Æreskomponent

[Nina Salvesen](https://nabla.no/wiki/diverse/aereskomponenter/nina_salvesen/)

#### Hederskomponent

[Kristoffer Engedal Andreassen](https://nabla.no/wiki/diverse/aereskomponenter/kristoffer_engedal_andreassen/)

[Mathias Opland](https://nabla.no/wiki/diverse/aereskomponenter/mathias_opland/)

[August Sørlie Mathiesen](https://nabla.no/wiki/diverse/aereskomponenter/august_sorlie_mathiesen/)

[Snorre Felldal](https://nabla.no/wiki/diverse/aereskomponenter/snorre_felldal/)### 2020 Høst


Utdelt på Nablas Immatrikuleringsball 2020:

#### Æreskomponent

[Paul Monceyron Røren](https://nabla.no/wiki/diverse/aereskomponenter/paul_monceyron_roren/)

[Camilla Idina Elvebakken](https://nabla.no/wiki/diverse/aereskomponenter/camilla_idina_elvebakken/)

#### Hederskomponent

[My Tam Lam](https://nabla.no/wiki/diverse/aereskomponenter/my_tam_lam/)

[Sindre Stenen Blakseth](https://nabla.no/wiki/diverse/aereskomponenter/sindre_stenen_blakseth/)

[Anders Håøy Rokne](https://nabla.no/wiki/diverse/aereskomponenter/anders_haoy_rokne/)

[Jenny Marie Ragnhild Andersen](https://nabla.no/wiki/diverse/aereskomponenter/jenny_marie_ragnhild_andersen/)

### 2021 Høst


Utdelt på Nablas Immatrikuleringsball 2021:

#### Æreskomponent

[Silje Marie Anfindsen](https://nabla.no/wiki/diverse/aereskomponenter/silje-marie-anfindsen)

[Anders Hoel](https://nabla.no/wiki/diverse/aereskomponenter/anders-hoel)

#### Hederskomponenter

[Thorvald Ballestad](https://nabla.no/wiki/diverse/aereskomponenter/thorvald-ballestad)

[Sofie Holtestaul](https://nabla.no/wiki/diverse/aereskomponenter/sofie-holtestaul)

[Henrik Vatn Skaldebø](https://nabla.no/wiki/diverse/aereskomponenter/henrik-vatn-skaldebo)

#### Ortogonalkomponent

[Henrik Schaanning](https://nabla.no/wiki/diverse/aereskomponenter/henrik-schaanning/)

### 2023 Vår


Utdelt på Nablas 80-års jubileum 2023:

#### Æreskomponent

[Frederick Nilsen](https://nabla.no/wiki/diverse/aereskomponenter/frederick-nilsen/)

[Hedvig Venbakken](https://nabla.no/wiki/diverse/aereskomponenter/hedvig-venbakken/)

#### Hederskomponenter

[Vilde Vraalstad](https://nabla.no/wiki/diverse/aereskomponenter/vilde-vraalstad/)

[Amund Skretting Bergset](https://nabla.no/wiki/diverse/aereskomponenter/amund-skretting-bergset/)

### 2023 Høst


Utdelt på Nablas immatrikuleringsball 2023:

#### Æreskomponent

[Kristian Willassen](https://nabla.no/wiki/diverse/aereskomponenter/kristian-willassen/)

[Evy Gjedrem](https://nabla.no/wiki/diverse/aereskomponenter/evy-gjedrem/)

#### Hederskomponent

[Petter Røe Sundhaug](https://nabla.no/wiki/diverse/aereskomponenter/petter-sundhaug/)

[Sofie Toska Halvorsen](https://nabla.no/wiki/diverse/aereskomponenter/sofie-halvorsen/)